Katowice, ul. Pszczyńska 15

32 255 69 00
salon@dagmaplytki.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8:00-18:00
sobota 9:00 – 15:00

UWAGA!
W dniach 03.01.2022 – 05.01.2022 nieczynne.


Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail
Kierownik salonu – Arkadiusz Przewoźnik 32 259 10 53 przewoznik.a@dagma.pl
Sylwester Ulman 32 259 10 57 ulman.s@dagma.pl
Beata Widuła 32 259 10 57 widula.b@dagma.pl
Monika Bernad-Klejszta 32 259 10 57 bernad.m@dagma.pl

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852

Mapa dojazdu
Spacer wirtualny