Katowice, ul. Pszczyńska 15

32 255 69 00
salon@dagmaplytki.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8:00-18:00
sobota 9:00 – 15:00 (w dniu 3.04.2021 nieczynne)


Imię i nazwiskoNr telefonuAdres e-mail
Kierownik salonu – Arkadiusz Przewoźnik32 259 10 53przewoznik.a@dagma.pl
Sylwester Ulman32 259 10 57ulman.s@dagma.pl
Beata Widuła32 259 10 57widula.b@dagma.pl
Monika Bernad-Klejszta32 259 10 57bernad.m@dagma.pl

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852

Mapa dojazdu
Spacer wirtualny