Katowice, ul. Pszczyńska 15

32 251 83 99
boi@dagmaplytki.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8:30-16:30

UWAGA!
W dniach 03.01.2022 – 05.01.2022 nieczynne.


Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail
Dyrektor BOI: Sebastian Kaleta 32 259 10 30 kaleta.s@dagma.pl
Tomasz Bronakowski 32 259 10 36 bronakowski.t@dagma.pl
Michał Gwóźdź 32 259 10 34 gwozdz.m@dagma.pl
Mateusz Kudla 32 259 10 63 kudla.m@dagma.pl
Monika Adamczyk 32 259 10 39 adamczyk.m@dagma.pl
Łukasz Tomasik 32 259 10 20 tomasik.l@dagma.pl
Bożena Świeży 32 259 10 03 swiezy.b@dagma.pl

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852

Mapa dojazdu