Katowice, ul. Pszczyńska 15

32 251 83 99
boi@dagmaplytki.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8:30-16:30


Imię i nazwiskoNr telefonuAdres e-mail
Dyrektor BOI: Sebastian Kaleta32 259 10 30kaleta.s@dagma.pl
Tomasz Bronakowski32 259 10 36bronakowski.t@dagma.pl
Michał Gwóźdź32 259 10 34gwozdz.m@dagma.pl
Mateusz Kudla32 259 10 63kudla.m@dagma.pl
Monika Adamczyk32 259 10 39adamczyk.m@dagma.pl
Łukasz Tomasik32 259 10 20tomasik.l@dagma.pl
Bożena Świeży32 259 10 03swiezy.b@dagma.pl

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852

Mapa dojazdu