Katowice, ul. Pszczyńska 15

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8:00-16:30

Dyrektor Biura Obsługi Inwestycji: Sebastian Kaleta

Kierownik Biura Obsługi Inwestycji: Tomasz Bronakowski

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852