Logistyka

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Magazyn

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 8:00-18:00
sobota – 9:00-15:00

Kontakt Dodatkowy

LOGISTYKA

Kierownik Działu: Ewa Uniłowska

Janusz Dyrda

Grzegorz Znojek

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852