Katowice, ul. Pszczyńska 15


Logistyka

32 255 84 18
logistyka@dagmaplytki.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8:00-16:00

UWAGA!
W dniach 03.01.2022 – 05.01.2022 nieczynne.

Magazyn

32 255 69 48
magazyn@dagmaplytki.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8:00-18:00
sobota – 9:00-15:00

UWAGA!
W dniach 03.01.2022 – 05.01.2022 nieczynne z powodu inwentaryzacji.Logistyka
Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail
Kierownik Działu: Ewa Uniłowska 32 259 10 32 unilowska.e@dagma.pl
Aleksandra Tomasik 32 259 10 41 tomasik.a@dagma.pl
Janusz Dyrda 32 259 10 48 dyrda.j@dagma.pl
Grzegorz Znojek 32 259 10 46 znojek.g@dagma.pl
Magazyn
Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail
Chrapek Piotr 32 255 69 48 chrapek.p@dagma.pl
Mucha Adam 32 255 69 48 mucha.a@dagma.pl
Kamiński Robert 32 255 69 48 kaminski.r@dagma.pl
Budzikowski Tomasz 32 255 69 48 budzikowski.t@dagma.pl
Raszka Marcin 32 255 69 48 raszka.m@dagma.pl

Dagma sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 15
40-478 Katowice
www.dagmaplytki.pl
plytki@dagma.pl

Dagma sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206.
Kapitał zakładowy: 75.000 zł
NIP: 634-012-60-68
REGON: 008173852

Mapa dojazdu