Poradnik zakupu płytek | DAGMA

Blog


Poradnik zakupu płytek

\

Na rynku można znaleźć wiele rodzajów płytek, a każda z nich ma inne zastosowanie. Niestety, nie ma płytki uniwersalnej, która nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń. Dlatego przedstawiamy krótki przewodnik, który pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru. Podstawowym kryterium, które należy brać pod uwagę przy wyborze płytek, jest rodzaj pomieszczenia, w którym mają się one znaleźć. Należy przy tym uwzględnić ich właściwości techniczne, mechaniczne (np. wytrzymałość na zginanie), chemiczne (np. odporność na działanie kwasów) czy termiczne (wysokie lub niskie temperatury). Im silniejsze będą te oddziaływania, tym lepsze muszą być parametry i właściwości płytek. Pamiętaj też o tym, by wybór był również uzasadniony ekonomicznie (np. aby nie układać płytek mrozoodpornych w sypialni).

W naszym poradniku znajdziesz kilka wskazówek w związku z wyborem płytek na posadzki w pomieszczeniach użyteczności publicznej, lokalach prywatnych i przemysłowych. W artykule znajdziesz również informacje na temat klasyfikacji płytek ceramicznych oraz normy, jakie muszą spełnić płytki gresowe i ceramiczne.

Mieszkanie prywatne

Hall wejściowy:

Warunki użytkowania i obciążenia płytek zależą od cech samego mieszkania. Pamiętaj, że choć w hallu ruch pieszy jest najbardziej intensywny, to nie przekłada się to na zużycie posadzki. Eksploatacja podłogi zależy od wielu czynników, m.in. od tego, czy mieszkanie znajduje się na piętrze bloku mieszkalnego, czy też w domku jednorodzinnym  (z bezpośrednim wejściem z zewnątrz). W drugim przypadku narażenie na ścieranie jest znacznie większe, dlatego też w czasie podejmowania decyzji, należy ukierunkować się na płytki o większej odporności na ścieranie. Gdy odwiedzasz salon płytek, zwróć też uwagę na inne cechy powierzchniowe takie jak: twardość, odporność na plamienie, odporność chemiczną czy łatwość czyszczenia.

Wszystkie te cechy są skorelowane z powierzchnią zwartą i odporną. W procesie ścierania zazwyczaj zwiększa się stopień zabrudzenia, a brud jest bardziej widoczny na powierzchniach jasnych, o jednolitym odcieniu. Z kolei na powierzchniach błyszczących bardziej widoczne są zarysowania, a płytki są narażone na ryzyko utraty połysku.

Kuchnia:

Posadzka w kuchni musi również znieść więcej obciążeń niż w innych pomieszczeniach. Tutaj najczęściej przebywamy, zwykle w tych samych miejscach, czyli w strefie gotowania, zmywania czy obok lodówki. Pomieszczenie to jest również narażone na największe zabrudzenia i uszkodzenia posadzki na skutek upadku przedmiotów. W związku z tym niezbędne jest zastosowanie płytek o odpowiednich parametrach zarówno mechanicznych, jak i chemicznych.

Łazienka:

Płytki położone w łazience narażone są na kontakt z czynnikami chemicznymi i plamiącymi. Muszą być również odporne na działanie detergentów. Wybieraj więc płytki o odpowiednich właściwościach chemicznych (szczególnie o dużej odporności na działanie kwasów i zasad).

Obiekty użyteczności publicznej

Posadzka w tego typu budynkach jest poddawana dużym obciążeniom. Ważne są tutaj również walory estetyczne. Dlatego też swój wybór należy ukierunkować na płytki nieszkliwione o odpowiedniej twardości, dużej odporności na ścieranie oraz na zaplamienia i wpływy chemiczne. To samo zaleca się przy gresie porcelanowym polerowanym. Jednak niezależnie od zastosowanej powierzchni sugerowane jest stosowanie przy wejściu wycieraczki.

Posadzki i pokrycia elewacji:

Przy takich powierzchniach ważna jest poświadczona certyfikatem mrozoodporność płytek.

Zakład przemysłowy

Posadzki w takim obiekcie są narażone na bardzo duże obciążenia związane z pracą maszyn, pojazdów (np. wózki widłowe) oraz używaniem ciężkich narzędzi. Trzeba zatem wybrać płytki o czerepie mocniej spieczonym (mają one lepsze właściwości mechaniczne) i o dużej twardości. Muszą one być odporne na ścieranie oraz wpływ czynników chemicznych. Powinny być również zachowane wymogi bezpieczeństwa np. zmniejszenie ryzyka poślizgnięcia się, a to gwarantuje odpowiednia chropowatość i rzeźba płytki. Jeżeli w zakładzie przerabia się produkty spożywcze, musi istnieć możliwość dokładnego czyszczenia powierzchni. Aby zagwarantować pełną higienę, należy zastosować płytki o twardej i ścisłej powierzchni, co ogranicza wnikanie brudu w szczeliny. Generalnie można wybierać spośród płytek z gresu porcelanowego lub gresu czerwonego.

Najczęściej zadawane pytania

\

Ile płytek zamówić?

Aby prawidłowo wyliczyć potrzebną ilość płytek, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Po pierwsze należy znać dokładną wielkość powierzchni, która ma być nimi pokryta. Po drugie, powinno się ustalić technikę i wzór układania. Trzeba również pamiętać o tym, że nawet dostawa płytek pierwszego gatunku może zawierać pewną ilość sztuk wadliwych (normy dopuszczają 5 proc. płytek wadliwych w partii pierwszego gatunku). Ponadto ze względu na przycięcia i nawiercenia płytek należy uwzględnić dodatkową ich ilość na straty, których wielkość zależy od charakteru pomieszczenia, a w szczególności od występowania nierówności i techniki układania (układanie ukośne prowadzi do większych strat niż układanie równoległe). Warto również zachować trochę płytek w zapasie po zakończeniu prac, aby przeznaczyć je na ewentualne naprawy lub w razie reklamacji dysponować reprezentatywną próbką materiału. Należy więc zamówić 10 proc. płytek więcej, niż wynikałoby z rozmiarów wykładanej powierzchni. Ilość tę należy starannie oszacować już w momencie składania zamówienia. Zdarza się tak, że salon płytek nie ma ich już na stanie lub też zostały wycofane z produkcji.

Jak sprawdzić prawidłowość dostawy?

W zamówieniu należy sprecyzować wszystkie dane identyfikacyjne produktu (nazwa producenta, nazwa katalogowa, format) oraz gatunek. Gatunek I jest zdefiniowany przez normę, która zakłada, że na każde 100 płytek tylko 5 może być wadliwych. Pozostałe gatunki (II, III, handlowy I) są niższej jakości i mogą mieć więcej wad, co pociąga za sobą niższą cenę. Dostawy mogą być również zróżnicowane co do tonacji i kalibru.

Tonacja to odcień barwy charakteryzujący daną partię płytek, a uzyskanie wszystkich płytek o jednakowym odcieniu w toku produkcji, jest praktycznie niemożliwe. Mogą występować małe różnice kolorystyczne widoczne tylko wtedy, gdy płytki są ułożone obok siebie i aby temu zapobiec na końcu procesu produkcji, przed pakowaniem, następuje faza selekcji.

Selekcja polega na usunięciu płytek wadliwych i zgrupowaniu pozostałej reszty w partie o jednakowym odcieniu, czyli według tonacji. Często jest ona opisywana literą np. tonacja A, tonacja B). Kaliber płytki to inaczej wymiar produkcyjny.

Podobnie jak w przypadku tonacji, płytki wychodzące z pieca mogą mieć różne wymiary. Dlatego też, w ramach tolerancji ustalonej przez normy, płytki są grupowane w partie o tym samym wymiarze, który jest podawany na opakowaniu obok wymiaru nominalnego np. 20 x 20 cm (W 198 mm x 198 mm), gdzie 198 mm jest wymiarem produkcyjnym (inny zapis to 20 x 20 cm ? Kaliber 01).

Natomiast, jeżeli zakres prac pozwala na wykorzystanie różnych partii płytek, różniących się tonacją czy kalibrem, należy pamiętać o tym, że muszą być one zostać odseparowane i ułożone w osobnych pomieszczeniach.

Jak prawidłowo ułożyć płytki?

Kiedy można stwierdzić, że powierzchnia wyłożona płytkami jest rzeczywiście prawidłowa? Odpowiedzią na to pytanie jest wypełnienie następujących warunków :

 • regularna i płaska powierzchnia,
 • bez wybrzuszeń,
 • prostoliniowe spoiny,
 • bez stopni,
 • brak uszkodzeń w płytkach,
 • trwałe i estetyczne wykonanie.

Okładzina z płytek jest konstrukcją budowlaną, która przed ułożeniem wymaga opracowania starannego projektu. Na wstępie należy sprawdzić stan powierzchni, która będzie stanowiła podłoże lub warstwę nośną dla płytek. Następnie określić technikę układania, a w szczególności rodzaj, skład, grubość i sposób nakładania warstwy lepiszcza (może to być zaprawa cementowa lub klej). Trzeba również wcześniej znać szerokość, przebieg i ukierunkowanie spoin między płytkami.


Z tych powodów układanie płytek ze spoinami o szerokości kilku milimetrów jest uważane za rozwiązanie pewniejsze i bezpieczniejsze.

Do układania płytek ceramicznych projektant i wykonawca mają dzisiaj do dyspozycji wiele sprawdzonych materiałów (kleje, zaprawy, listwy dylatacyjne). Pozwalają one na wykonanie okładziny o wysokich parametrach. Przed rozpoczęciem układania płytek należy zoptymalizować plan układania, aby uzyskać najbardziej harmonijne rozwinięcie okładziny i zapobiec obecności przyciętych lub nie najlepiej połączonych płytek w widocznych miejscach. Dopiero po określonym czasie od momentu ułożenia płytek (kilka godzin do kilku dni) można przystąpić do wypełnienia spoin i końcowego oczyszczenia powierzchni.

Uwaga! Rzeczy, o których należy pamiętać:

 • świeżo wyłożonej płytkami powierzchni, nie wolno użytkować zbyt wcześnie,
 • jeżeli w takim pomieszczeniu trzeba wykonać jakieś prace (np. elektryczne), należy odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię,
 • gdy do wypełnienia spoin używane są kolorowe produkty, warto sprawdzić, czy nie brudzą płytek,
  w sposób trwały (szczególnie narażony jest porcelanowy gres polerowany).

Użytkowanie i konserwacja powierzchni ceramicznych - jak to robić najlepiej? Trwałość okładziny zależy od tego, w jaki sposób jest użytkowana i konserwowana. Dzięki odpowiednim zabiegom może dłużej zachować swoje walory techniczne i estetyczne. Pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, to dbałość zarówno o płytki, jak i spoiny. Pamiętaj, by nie używać detergentów kwaśnych, bardzo silnych i agresywnych (głównie dot. to spoin, odporne są tylko spoiny z materiałów epoksydowych).

Unikać trzeba również środków mocno ścierających, które mogą rysować powierzchnie. Utrzymywanie powierzchni w czystości zapobiega jej niszczeniu np. przez piasek czy żwir. Upadek ciężkich przedmiotów może spowodować pęknięcia w płytkach, dlatego miejsca bardziej narażone na tego rodzaju niebezpieczeństwo (np. kuchnia) można chronić matą.

Wady w płytkach - co robić?

Skaza na płytce:

Może ona podlegać reklamacji tylko wtedy, gdy psuje funkcjonalność powierzchni
w normalnych warunkach funkcjonowania, np. gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka po wejściu do pomieszczenia. Szybkie zużycie powierzchni : Na to może mieć wpływ nie tylko zła jakość płytek, ale również błędny dobór płytek, niestaranne ułożenie lub ich niewłaściwa konserwacja.

Odszkodowanie:

Kiedy po otwarciu opakowania stwierdza się, że płytki są wadliwe, nie należy ich układać, ale wszcząć dochodzenie praw gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy.

Uwaga! Reklamacje dotyczące wad oczywistych nie są skuteczne, jeśli zostały zgłoszone po ułożeniu płytek.

Normy EN 176 dotyczące płytek gresowych i ceramicznych

Jeśli chodzi o płytki gresowe i ceramiczne, to obowiązują je takie same normy, jak te dotyczące ceramiki. W tym celu używa się specjalnej klasyfikacji oraz nazewnictwa. Całość oparta jest na dwóch cechach: nasiąkliwości i metodzie formowania. W zależności od tych cech płytki są podzielone na 8 grup, jak pokazuje poniższa tabela:

\

Normy EN 176 dotyczące płytek gresowych i ceramicznych

W normie EN 176 określono tolerancje wymiarowe, mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz dotyczące jakości powierzchni, znakowania płytek i płyt ceramicznych. Norma ma zastosowanie do płytek i płyt ceramicznych prasowanych na sucho pierwszego gatunku, łącznie z płytkami naklejanymi na panele, o małej nasiąkliwości wodnej (E < lub = 3%) przeznaczonych do pokrywania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, spełniających wymagania grupy BI według EN 87.

\

Klasyfikacja płytek ceramicznych

\

Nasiąkliwość — wskazuje stopień porowatości, od tej cechy zależą też inne właściwości,
np. odporność na działanie wody, mrozu, plamienie.

Wytrzymałość na zginanie — cecha mechaniczna, jest o tyle większe, o ile niższa jest nasiąkliwość (większa dla gresu porcelanowego, który ma nasiąkliwość poniżej 0,5 proc, a mała dla terakoty, z nasiąkliwością poniżej 6 proc.).

Obciążenie niszczące przy zginaniu — im większa grubość, tym większe obciążenie niszczące.

Powierzchniowe właściwości mechaniczne — twardość, podawana w skali MOSH od 1 do 10 (począwszy od talku skończywszy na diamencie) określa odporność na zadrapania,

Popularne tagi :

Salonpłytek płytkigresowe
Zostaw kontakt, Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe

Imię:

Email/Telefon:Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w związku z oferowaną usługą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („Prawo do zapomnienia”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: tel: 32 259 11 46, adres e-mail: iod@dagma.pl.